MINŐSÉGPOLITIKA


A ZORNIG TEAM Biztonsági Szolgáltató Kft. legfőbb célkitűzése, hogy a nyújtott szolgáltatások bizalmi jellegéből fakadóan a Megrendelővel való szoros kapcsolattartás révén, a vállalt kötelezettségek teljesítésének minőségi jellemzője legyen a Megbízói vagyonának, értékének megőrzése, a vagyoni értékvesztés megakadályozása, a vagyonvédelmi követelményeknek megfelelő működés biztosítása, a Megbízók igényeinek és elvárásainak – a törvényi előírások betartásával, betartatásával- pontos és szakszerű kielégítése.

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert fejlesztettünk ki és vezettünk be. Szolgáltatásaink szélesítése és szakmai megfelelőségének bizonyítására a minőségirányítási rendszerünkbe beépítettük a NATO AQAP-2120:2003 normatív dokumentumban előirt kiegészítő és többletkövetelményeket. A két követelményrendszert integrálva egységes dokumentáció szerint kívánjuk tartósan működteti.

A Társaság a NATO AQAP-2120:2003 katonai Minőségbiztosítási követelmények alkalmazását előíró szerződések teljesítési folyamatában minden tekintetben együttműködik a Katonai Minőségbiztosítási Szervezettel és annak delegált képviselőjével.

A ZORNIG TEAM Kft. vezetése elkötelezett a szolgáltatás minősége és megbízhatósága iránt, tudatában van ezirányú személyes felelősségének, ezért a rendszer céljának tartjuk a biztonságvédelmi tevékenységek teljes körű szabályozását. Társaságunk személyi állománya azonosult a minőségpolitikai célkitűzésekkel, azzal a gondolattal, hogy a szolgáltatásaink teljesítésének középpontjában a Megbízó áll.

A szolgáltatás minőségi színvonalának emeléséhez kiemelt fontosságúnak tekintjük a rendelkezésre álló humán erőforrások folyamatos továbbképzését és ellenőrzését. Törekszünk arra, hogy a Társaság működési területén a Kft. minőségpolitikájának megértése és megvalósítása biztosítva legyen.

Cégünk minden beszállítójától és alvállalkozójától elvárja, hogy közös szolgáltatásunk során elkötelezettek legyenek a minőséggel kapcsolatos alapelvek iránt, a minőségügyi rendszerünkben előírtakat tekintsék magukra nézve kötelezőnek.

A minőségpolitika deklarálásával a Kft. vezetői kinyilvánítják felelősségüket és szándékukat, hogy a kialakított korszerű minőségirányítási rendszerüket fenntartják, az elért eredményeket folyamatosan értékelik, fejlesztik, és a működtetés feltételeit biztosítják.

A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg.   Minden jog fenntartva © 2006 Zornig Team Biztonsági Szolgáltató Kft. LÁTOGATÓK SZÁMA: 732625